Natura statica si Interioare

Sticla si gutui uitate

Posted by on Jan 1, 2019 in Natura statica si Interioare, Portofoliu | 0 comments

Sticla si gutui uitate

Anul 2018, ulei panza

Read More

Natura statica I

Posted by on Jan 1, 2019 in Natura statica si Interioare, Portofoliu | 0 comments

Natura statica I

Anul 2018, ulei pe panza

Read More

Natura statica cu gutui uitate

Posted by on Jan 1, 2019 in Natura statica si Interioare, Portofoliu | 0 comments

Natura statica cu gutui uitate

Anul 2018, ulei pe panza

Read More

Gutui uitate

Posted by on Jan 1, 2019 in Natura statica si Interioare, Portofoliu | 0 comments

Gutui uitate

Anul 2018, ulei pe panza

Read More

Gutui uitate la fereastra

Posted by on Jan 1, 2019 in Natura statica si Interioare, Peisaje, Portofoliu | 0 comments

Gutui uitate la fereastra

Anul 2018, ulei pe panza

Read More

Gutui pe fond albastru

Posted by on Jan 1, 2019 in Natura statica si Interioare, Portofoliu | 0 comments

Gutui pe fond albastru

Anul 2018, ulei pe panza

Read More